Galileo Trainingscenter vzw

 

Een stukje geschiedenis …

 Point2

Het GPS opleidingsgebeuren werd in 2008 gestart vanuit Point2 Leuven om tegemoet te komen aan de steeds groeiende vraag naar een degelijke uitleg over Garmin GPS- toestellen en bijhorende software.

Schoorvoetend gestart met occasionele opleidingen over MapSource kwamen de opleidingen in 2009 in een stroomversnelling, het aanbod werd uitgebreid met een specifieke opleiding over de Edge, de frequentie werd gevoelig opgedreven en in mei 2010 werd de Outdoor opleiding aan het gamma toegevoegd.

Een mijlpaal was ontegensprekelijk de ingebruikname van het nieuwe opleidingscentrum vanaf juni 2010. Gedaan met samengedrumd opleiding te volgen achteraan in de Point2-winkel, het nieuwe opleidingscentrum bood alles wat noodzakelijk was om in degelijke omstandigheden opleiding te kunnen geven en volgen.

 

WayPoint

Het aanbod werd verder verruimd (bijkomende lesgevers, nieuwe opleidingen) en vanaf eind 2010 werd onder de vlag van WayPoint (nieuwe naam van Point2) op hetzelfde elan doorgegaan.

 

Galileo-tc

Een volgende stap in onze verdere professionalisering van GPS opleidingen werd in mei 2011 gezet door alle opleidingsactiviteiten onder te brengen in de vzw Galileo Trainingscenter.

Galileo Trainingscenter vzw is als het ware een spin-off van WayPoint. Door de steeds groeiende vraag naar professionele Garmin GPS-opleidingen en de ambitie van WayPoint om de kwaliteit van deze opleidingen op hetzelfde hoge niveau te houden waren ze genoodzaakt deze activiteiten uit te besteden. Alle kennis en know-how over GPS-opleidingen die WayPoint door de jaren heen opdeed werd overgedragen aan Galileo Trainingscenter vzw.

Galileo Trainingscenter vzw neemt de volledige organisatie en de verdere ontwikkeling van de opleidingen voor haar rekening. Dit alles op een volledig onafhankelijke basis, dit houdt in dat wij onze diensten aan iedereen aanbieden. Natuurlijk is en blijft er continu overleg tussen onze opdrachtgevers en Galileo Trainingscenter vzw. Door het uitwisselen van deze kennis en ervaring willen we de kwaliteit van de opleidingen blijven verbeteren.

Waarom een opleiding volgen bij Galileo Trainingscenter?

.

 

Onze missie is om professionele Garmin GPS opleidingen aan te bieden en dit aan ieder die hiervoor interesse heeft. Onze drijfveer is de deelnemers aan onze opleidingen voldoende bagage mee te geven om optimaal gebruik te maken van hun Garmin GPS-toestel.

Dit proberen wij te bereiken door enerzijds toestel georiënteerde opleidingen te voorzien (Outdoor – Dakota, Oregon, GPSMap62 - Edge, Zūmo) en anderzijds ons toe te spitsen op de beschikbare Garmin software om gegevens op de PC uit te werken en over te dragen naar de GPS (MapSource, BaseCamp).

Onze lesgevers hebben elk in hun specifiek domein al heel wat ervaring met Garmin GPS toestellen opgebouwd en zijn gedreven om deze ervaring met u te delen.

Door constante evaluatie van onze opleidingen proberen wij deze permanent af te stemmen op de noden van de deelnemers.

Door onze uitstekende contacten met WayPoint Leuven beschikken wij onmiddellijk over de meest recente informatie over Garmin GPS-toestellen en software. Evoluties worden op deze manier op de voet gevolgd en zo snel als mogelijk/wenselijk geïntegreerd in de opleidingen.

Galileo Trainingscenter vzw - uw partner voor professionele Garmin GPS-opleidingen!

 

> Klik hier om naar het opleidingsoverzicht te gaan